Aardwarmte in Sexbierum is de winning van warmte in de vorm van warm water (circa 100 graden) op ongeveer 3.000 meter diepte. Op de locatie van Hartman kan door het gebruik van aardwarmte jaarlijks ruim 7 miljoen m³ aardgas bespaard worden (gelijk aan 4.500 huishoudens).

Er vindt een boring plaats naar 3.000 meter diepte waar zout water van circa 100 graden naar boven wordt gepompt. Middels een warmtewisselaar verwarmt dit zoute water het water in het aparte systeem dat wordt gebruikt om de kassen mee te verwarmen. Vervolgens wordt het afgekoelde zoute water (circa 35 graden) weer de grond in gepompt. Dit wordt middels een andere put naar dezelfde geologische laag op 3.000 meter diepte gepompt, maar dan 1,5 kilometer verderop. Er zijn dus op zijn minst twee boorgaten nodig om geothermie plaats te laten vinden, dit heet daarom een doublet. Het kan zijn dat er een extra boorgat nodig is om het water terug de grond in te pompen (triplet). Geothermie is een circulair proces: doordat er een even groot volume aan water omhoog wordt gepompt als dat er terug in de laag wordt gebracht blijft de hoeveelheid water in het reservoir gelijk.